• Over Fotografie

  
  fo·to·gra·fie (de; v; meervoud: fotografieën) 
  1
  de kunst om met licht afbeeldingen vast te leggen op dunne, 
  voor licht gevoelige lagen
  Ik ben opgeleid als fotograaf dat in die tijd nog een analoog vak was. Toch moet ik even glimlachen als ik bovenstaande definitie in de 'Dikke Van Dale' lees. Fotograferen is een kunst, tot zover klopt het. Maar dat vangen van licht op dunne, lichtgevoelige lagen?. Die dunne lichtgevoelige lagen verwijzen naar ouderwets filmmateriaal dat vervolgens ook nog ontwikkeld moesten worden.

  Als hoofdredacteur van een vakblad voor fotografie maakt ik de opkomst van digitale fotografie van nabij mee. Deze revolutie had al een enorme impact op onze beeldconsumptie maar de revolutie van de camera-telefoon ging daar nog eens overheen. Het feit dat je die 'camera' altijd bij je hebt, gekoppeld aan de mogelijkheid dat deze altijd en overal verbinding met internet kan maken heeft een gedragsverandering veroorzaakt waarvan de impact nog lang niet helemaal is uitgekristaliseerd. Een onderwerp om bovenop te zitten, vooral omdat het ook zo'n een leuk onderwerp is. Op deze pagina de belangrijkste links voor mensen die meer uit hun mobiele fotografie willen halen...